Hoewel de informatie op de website van Muizendokter.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Muizendokter.nl streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Muizendokter.nl geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van Muizendokter.nl kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Muizendokter B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op Muizendokter.nl gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Muizendokter B.V.

Bel direct 088 80 10 300

Vandaag nog van uw ongedierte af

Bel me terug verzoek

Vul in het onderstaande formulier uw gegevens in en wij proberen u binnen een uur terug te bellen.